Våra tjänster

Trivsamt & aktivitetsbaserat

En trivsam arbetsplats utformad med människor i centrum. För flexibilitet, samtal, koncentration och kreativitet. För att vi alla är olika. Genom att de som arbetar i lokalerna får vara delaktiga inför inredningsprojektet, såväl litet som stort, får resultatet större chans att bli lyckat.

Attraktivt & Varumärkesbyggande

Allt kommunicerar, även er inredning på företaget. Hur vill ni uppfattas av besökare, medarbetare och de som söker jobb? Hur vill ni att det ska kännas när man kommer in hos er? Syns er varumärkesprofil i er miljö och är ni attraktiva som arbetsgivare? Är ni inte riktigt där än så kan vi hjälpa er dit.

 

Vi menar att EN MIX AV DESSA TVÅ SYNSÄTT - fokus både på människor OCH varumärke - GER BÄST RESULTAT för alla inblandade. Läs gärna om vår modell.

Funktion & Form

Vill ni ha lösningar för mer aktiva och kreativa möten? Behöver ni skapa "tysta rum"? Möjlighet till flexibelt arbete och paus för reflektion? Er grafiska profil mer synlig i era lokaler? Vi ger förslag med fin form som passar just er, fyller de funktioner ni behöver och skapar trivsel, för både små och stora lokaler.

Ljud & Ljus

Har ni problem med ljudmiljön? Funderar ni på ljudabsorbenter eller draperier? Solen i ögonen eller blänk på skärmen? Behövs det gardiner som matchar er inredning? Bättre och mer anpassad belysning? Vi hjälper till med snygga och flexibla lösningar för att dämpa ljud, skärma av solen, skapa bättre belysning och trivsamma miljöer, på arbetsplatser och även i privata hem.