Våra tjänster

Human-centered office design

En arbetsplats utformad med människor i centrum. För flexibilitet, samtal, koncentration och kreativitet. För att vi alla är olika. Genom att de som arbetar i lokalerna får vara delaktiga inför inredningsprojektet, får resultatet större chans att bli lyckat.

Branded interiors

Allt kommunicerar, även er inredning på företaget. Hur vill ni uppfattas av besökare och medarbetare? Hur vill ni att det ska kännas när man kommer in hos er? Syns er varumärkesprofil i er miljö? Är ni inte riktigt där än, så kan vi hjälpa er dit.

 

Vi menar att EN MIX AV DESSA TVÅ SYNSÄTT GER BÄST RESULTAT för alla inblandade. Läs om vår modell.

Funktion & Form

Vill ni ha lösningar för mer aktiva och kreativa möten? Behöver ni skapa "tysta rum"? Möjlighet till flexibelt arbete och paus för reflektion? Er grafiska profil mer synlig i era lokaler? Vi ger förslag med fin form som passar just er och fyller de funktioner ni behöver.

Ljud & Ljus

Har ni problem med ljudmiljön? Funderar ni på ljudabsorbenter eller draperier? Solen i ögonen eller blänk på skärmen? Behövs det gardiner som matchar er inredning? Bättre och mer anpassad belysning? Vi hjälper till med snygga och flexibla lösningar för att dämpa ljud, skärma av solen, skapa bättre belysning och trivsamma miljöer, på arbetsplatser och i privata hem.