Vår modell

STEG 1 - Första mötet

Vi möts hos er och tittar på nuläget, de funktioner ni har idag och vad lokalen/lokalerna kommunicerar . Tillsammans går vi igenom vilka funktioner ni och era medarbetare önskar ha och problem som ni vill lösa, stora som små. Vi tittar också på er verksamhets positionering på marknaden, vilka era kärnvärden är och vad ni vill att era lokaler ska kommunicera till besökare och personal. Detta möte är kostnadsfritt.

 

STEG 2 - Inredningskoncept

Vill ni, så gör vi därefter ett Inredningskoncept baserat på steg 1. Vi sätter samman en projektgrupp anpassad för era behov, t ex en Projektledare, en Inredningsarkitekt och en Affärsutvecklare, och arbetar sedan fram ett Inredningskoncept med förslag på funktionslösningar, åtgärder, utformning och materialval just för era behov och er verksamhet, som samtidigt förstärker och lyfter fram ert varumärke, i de ytor där ni så önskar. Vi ger er först en bedömning av hur lång tid det kommer att ta att arbeta fram ert Inredningskoncept, och vilken timkostnad vi har. Justering av konceptet efter er feedback ingår.

 

STEG 3 - Detaljerat Inredningskoncept

Om ni gillar Inredningskonceptet, så kan vi sammanställa ett Detaljerat Inredningskoncept på hela, eller delar av, projektet rum för rum. Där anges åtgärder och produkter inkl pris så långt det är möjligt på förhand. Vi ger er först en bedömning av hur lång tid just ert detaljerade förslag tar, och vilken timkostnad vi har. Offert med detaljer medföljer. Ev. ritningar tillkommer.

 

STEG 4 - Genomförande

Om ni godkänner det Detaljerade Inredningskonceptet och offerten, och vill genomföra konceptet, så är det dags för beställning och leverans. Ni kan sen antingen sköta uppackning, montering, placering och slutdetaljer helt på egen hand, bara få hjälp med placering och slutdetaljer, eller få hjälp hela vägen. Då projektleder och genomför vi hela inredningskonceptet från start till mål. Vi håller i alla trådar tills allt är på plats, ni ägnar er åt er egen verksamhet. Löpande projektledartid, frakt och montering tillkommer.

 

STEG 5 - Utvärdering & Kommunikation

Vi utvärderar projektet gemensamt, det är ett viktigt steg för oss. Vi kan sen också hjälpa er att kommunicera ut det färdiga varumärkesbyggande resultatet. Ni får ett förslag på kommunikationens utformning och omfattning, och en offert baserad på det. Vill ni så tar vi sedan hand om marknadskommunikationen kring er nya miljö, dess funktioner och utformning. Ni skördar frukterna av er nya omgivning!