Vår modell

STEG 1 - Första mötet

Vi träffas hos er och kikar på nuläget, de funktioner ni har idag och vad lokalen/lokalerna kommunicerar. Tillsammans går vi igenom vilka funktioner ni och era medarbetare önskar ha och problem som ni vill lösa, stora som små. Vi tittar också på er verksamhets positionering på marknaden, vilka era kärnvärden är och vad ni vill att era lokaler ska kommunicera till besökare, personal och de som söker jobb hos er. Första steget är kostnadsfritt.

 

STEG 2 - Ert inredningskoncept

Vill ni, så gör vi sen ett Inredningskoncept baserat på steg 1. Vi sätter oftast ihop en projektgrupp för era behov. Den består vanligtvis av en Projektledare med inrednings- och marknadsföringskompetens, en Inredare eller Inredningsarkitekt och en Affärsutvecklare. Ett Inredningskoncept arbetas fram, med förslag på färgsättning, utformning, materialval, funktionslösningar och åtgärder som passar r just er verksamhet, era lokaler och ert varumärke. Inredning som verkligen funkar för er och stärker ert varumärke blir hållbart, och gör er dessutom mer attraktiv som arbetsgivare. Vi ger er först en uppskattning på hur lång tid tar att arbeta fram ert Inredningskoncept, och kostnaden för det. Beslutet är sen ert, justering av konceptet efter er feedback ingår.

 

STEG 3 - Ert inredningskoncept i detalj

Om ni gillar Ert inredningskoncept och vill gå vidare, så kan vi gå in på detaljnivå på hela, eller delar av, projektet rum för rum. Då beskriver vi åtgärder och produkter inkl pris så långt det är möjligt på förhand. Ni får först en uppskattning på hur lång tid just ert Detaljerade Inredningskoncept tar att göra, och vad det kostar att ta fram det. Offert med detaljer följer med. Ev. ritningar tillkommer.

 

STEG 4 - Genomförande

Om ni godkänner det Detaljerade Inredningskonceptet med offerten och vill sätta planen i verket, så är det dags för beställning. Efter leverans kan ni sen antingen sköta uppackning, montering, placering och slutdetaljer helt på egen hand, bara få hjälp med placering och slutdetaljer, eller så projektleder och genomför vi hela inredningskonceptet från start till mål, så kan ni ägna er åt er egen verksamhet. Löpande projektledartid, frakt och montering tillkommer.

 

STEG 5 - Utvärdering & Kommunikation

Vi utvärderar projektet gemensamt, det är ett viktigt steg för oss. Vi vill verkligen att ni ska vara nöjda med slutresultatet, på riktigt! Sen kan vi också hjälpa er att kommunicera ut det färdiga, varumärkesbyggande resultatet. Ni får förslag på kommunikationens utformning och omfattning, och en offert baserad på det. Vill ni så tar vi sedan hand om marknadskommunikationen kring er nya miljö, dess funktioner och utformning. Och ni skördar frukterna av er nya omgivning!