Vår modell

STEG 1 - Första mötet

Vi möts hos er och tittar på nuläget, de funktioner ni har idag och vad lokalen/lokalerna kommunicerar . Tillsammans går vi igenom vilka funktioner ni och era medarbetare önskar ha och problem som ni vill lösa, stora som små. Vi tittar också på er verksamhets positionering på marknaden, vilka era kärnvärden är och vad ni vill att era lokaler ska kommunicera till besökare och personal. Detta möte är kostnadsfritt.

 

STEG 2 - Konceptförslag

Vill ni, så gör vi därefter ett Konceptförslag baserat på steg 1. Vi sätter samman en projektgrupp anpassad för era behov och arbetar sedan fram ett koncept med förslag på funktionslösningar, åtgärder, utformning och materialval just för er, som samtidigt förstärker och lyfter fram ert varumärke, i de ytor där ni så önskar. Vi ger er först en bedömning av hur lång tid ert Konceptförslag kommer att ta att göra, och anger vår timkostnad för det. Justering av förslaget efter er feedback ingår.

 

STEG 3 - Detaljerat Konceptförslag

Om ni gillar Konceptförslaget, så kan vi sammanställa ett Detaljerat Konceptförslag på hela, eller delar av, projektet rum för rum. Där anges åtgärder och produkter inkl pris så långt det är möjligt. Vi ger er först en bedömning av hur lång tid just ert förslag tar, och vilken timkostnad vi har, innan vi sätter igång. Offert med detaljer medföljer. Ev. ritningar tillkommer.

 

STEG 4 - Genomförande

Om ni godkänner det Detaljerade Konceptförslaget och offerten, och vill genomföra konceptet, så är det dags för beställning och leverans. Ni kan antingen sköta uppackning, montering och placering på egen hand eller få hjälp hela vägen. Då projektleder och genomför vi hela konceptet från start till mål. Vi håller i alla trådar tills allt är på plats, ni ägnar er åt er egen verksamhet. Löpande projektledartid, frakt och montering tillkommer.

 

STEG 5 - Utvärdering & Kommunikation

Vi utvärderar projektet gemensamt, det är ett viktigt steg för oss. Vi kan också hjälpa er att kommunicera ut det färdiga varumärkesbyggande resultatet. Ni får ett förslag på kommunikationens utformning och omfattning, och en offert baserad på det. Vill ni så tar vi sedan hand om marknadskommunikationen kring er nya miljö, dess funktioner och utformning. Ni skördar frukterna av er nya omgivning!